Contributie

De contributietabel (vastgesteld op de ALV van 3 juli 2023) voor seizoen 2023/2024 is:

Senioren
Toelage Bond
€480,-
€60,-
Junioren€420,-
Trainingsleden€360,-
Otters€300,-
Inactieve leden€240,-

Voor de contributie gelden de volgende regels:

1. Verengingsjaar loopt 1 mei t/m 30 april

2. Opzeggen voor een komend seizoen moet voor 1 mei van het kalenderjaar.

2a. Bij opzeggingen na 30 april zijn we genoodzaakt het gehele contributiebedrag in rekening te brengen.

3.Gegevens moeten door leden zelf aangepast worden indien noodzakelijk:

- waterpolo-app van de KNZB/Sportlink
- website van SVH (nog niet mogelijk)

4. Aanmelden / afmelden / Proeftrainen 

4a Aanmelden voor proefperiode (1 maand gratis) is uitsluitend mogelijk via de website van SVH: https://svh-waterpolo.nl/lidmaatschap/kennismaken/

4b. Aanmelden is uitsluitend mogelijk via de website van SVH via: https://svh-waterpolo.nl/lidmaatschap/lid-worden/

4c Lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd tot dat de afmelding is ontvangen en bevestigd.

4d. Afmelden / opzeggen is uitsluitend mogelijk via de website van SVH via: https://svh-waterpolo.nl/lidmaatschap/uitschrijven/

4e. Restitutie van contributie bij afmelden gedurende verenigingsjaar is niet mogelijk.

4f. Uitschrijven via trainer / coach of mail is NIET mogelijk. 

4g. Uitzonderingen voor afmelden: Een uitzondering wordt gemaakt voor kinderen tot en met 8 jaar die zich voor 1 januari van het lopende sportjaar afmelden. Zij komen in aanmerking voor restitutie van de helft van de contributie.

5. Omdat betaalachterstanden niet alleen nodeloos extra werk opleveren voor de financiële commissie maar ook de wel betalende leden benadelen, houdt het bestuur streng de hand aan de inning van de contributie. 

6. Elk lid is contributieplichtig (uitgezonderd Ereleden)

7.  Betaling

7a Betaling gebeurt door middel van bankoverschrijving als de contributie in het geheel wordt overgemaakt. De betalingstermijn is 14 dagen na verzending van de factuur. Deze wordt u per e-mail toegestuurd. 

7b: Betaling in drie delen is mogelijk. Data waarop het 1/3 bedrag van de betalingen moet worden uitgevoerd voor 1 juli, 1 oktober en 1 januari.

7c: bij het stopzetten van de automatische incasso of niet betalen van volledige bedrag kan het bestuur de training/speelgerechtigdheid van het lid intrekken. Het openstaande bedrag zal in het geheel binnen 2 weken betaald moeten zijn anders wordt de vordering direct uit handen gegeven aan een incasso-bureau waarbij de extra kosten worden doorbelast.

7d. Overige communicatie m.b.t. contributie is uitsluitend mogelijk via: contributie@svh-waterpolo.nl

8. Contributie wordt vastgesteld tijdens de Algemene Leden Vergadering. Het bestuur dringt aan op aanwezigheid.

9. Bij aanmeldingen van 1 mei tot 1 januari is de volledige jaarcontributie verschuldigd. Bij aanmeldingen tussen 1 januari en 30 april is 50% van de jaarlijkse contributie verschuldigd

10. Directe kosten die voortvloeien uit de competitie (schorsingen / proceskosten) worden direct doorbelast aan het lid. Hiervoor geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de uitspraakdatum. De KNZB-kosten van de schorsing / proces wordt door SVH verhoogt met €15,-. Hierin worden geen uitzonderingen gemaakt. 

11.. 14 dagen voor de uiterlijke uitschrijfdatum zal op deze pagina van de website het nieuwe contributievoorstel en herziening van de regels worden gecommuniceerd.

Voor overige vragen: contributie@svh-waterpolo.nl of voorzitter@svh-waterpolo.nl

Rotterdam, versie 2.0, 3-6-2023

261 ms