Sponsoring

De Stichting Sport Support SVH beheert de ingezamelde gelden als een goed huisvader en bewaakt de financiële besteding hiervan.

Zoals overeengekomen in de statuten dienen de gelden op een juiste manier besteed te worden door de Waterpolo vereniging SVH.
Het bestuur van de stichting ziet er op na dat de financiële steun aan de vereniging volgens een juiste verdeling wordt besteed.
In het algemeen kan gesteld worden dat 50 % van de gelden naar de Selectie gaat, en 50 % naar de jeugd afdeling en rest van de vereniging.
De Stichting stelt zichzelf als doel om de benodigde jaarlijkse gelden binnen te halen.
Hiervoor zijn er 3 belangrijke organisaties actief:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Voorzitter
Freek Schipper
06-53358519

Penningmeester
Joost de Schepper
06-48153639

Of stuur een email naar: stichting@svh-waterpolo.nl

57 ms