PRIVACY POLICY

Dit is de privacy policy van Zwemsportvereniging SVH, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40342078. Deze privacy policy omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.
1. Gebruik van persoonsgegevens
1.1. Wij vragen (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
(a) lid wordt van Zwemsportvereniging SVH.
1.2. Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons)gegevens:
(a) naam;
(b) adres;
(c) e-mailadres;
(d) telefoonnummer;
(e) leeftijd;
(f) geslacht;
(g) gegevens over uw soort lidmaatschap.
(h) KNZB startnummer
1.3. Wij gebruiken deze gegevens (mogelijk) om:
(a) het lidmaatschap te effectueren;
(b) nieuwsbrieven te verzenden;
(c) contact met u op te nemen of te onderhouden.
2. Informatie, wijziging en bezwaar
2.1. U kunt contact opnemen met ons via secretaris@svh-waterpolo.nl voor:
(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
(b) vragen naar aanleiding van deze privacy policy;
(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
(d) wijzigingen die u wilt doorgeven in uw persoonsgegevens.
(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door ons.
3. Beveiliging van uw gegevens
3.1. Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacy policy genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2. Wij zullen adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.
4. BeWAREN VAN GEGEVENS
4.1. Bij aanmelding van uw lidmaatschap worden uw gegevens opgeslagen in ons ledenbestand.
4.2. Het ledenbestand is alleen toegankelijk voor bestuursleden van de Zwemsportvereniging SVH.
4.3. Bij beƫindiging van uw lidmaatschap kunt u aangeven in welke hoedanigheid wij uw gegevens gegevens mogen bewaren.
5. Derden
5.1. Wij zullen uw gegevens verstrekken aan de Koninklijke Nederlandse Zwem Bond (KNZB), via het programma Sportlink. Ook worden uw gegevens opgenomen in onze website database.
5.2. Wij zullen jaarlijks bepaalde gegevens verstrekken aan de andere leden van de club middels een seizoensboekje. Dit boekje wordt in PDF formaat persoonlijk naar de leden gemaild. Het seizoensboekje, en daarmee deze gegevens worden NIET op de website gezet.
5.3. Wij zullen jaarlijks de gemeente Rotterdam gegevens verstrekken van onze jeugdleden om aanspraak te maken op een sponsorbijdrage per kind.
5.4. Naast de genoemde partijen in lid 1, 2, en 3, zullen wij uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
6. Melding Autoriteit Persoonsgegevens
6.1. Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van uw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
7. melding aan betrokkene
7.1. U wordt van een eventuele inbreuk op onze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer.
8. VERZAMELEN GEGEVENS WEBSITE
8.1. Wij verzamelen IP-adressen en UserAgent strings van bezoekers ten behoeve van statistische analyse. Deze informatie is alleen beschikbaar voor het bestuur en ons IT bedrijf en wordt niet gedeeld met derden.
9. Vrijwilligers
9.1. Bij SVH zijn veel vrijwilligers actief. Het bestuur zal zo veel mogelijk hun best doen om erop toe te zien dat onze vrijwilligers volgens deze privacy policy met uw gegevens om zullen gaan. In het geval dat een vrijwilliger een keer niet volgens deze policy handelt, hopen wij op uw begrip.

10. Wijzigingen privacy policy
10.1. Het kan voorkomen dat het in deze privacy policy opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden u daarom aan om onze privacy policy regelmatig te bekijken.

85 ms