SVH is een vereniging waar iedereen veilig en met plezier kan sporten. Binnen SVH is geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur  en spreken elkaar aan op gedrag als dat nodig is. En als er iets mis gaat dan onderzoeken we dat zorgvuldig en treden we handelend op.

SVH heeft een preventie- en integriteitsbeleid opgesteld. Dit beleid beschrijft de doelen voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag,, de gedragsregels voor trainers, coaches en teammanagers en het aannamebeleid van vrijwilligers. Ook zijn de gegevens van de vertrouwenspersonen opgenomen in het beleid.

174 ms